Main menu

Civilna platforma Istre okuplja organizacije i inicijative civilnog društva s područja Istre koje se bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa, posebno okoliša, razvojem civilnog društva, brigom o djeci i mladima, kulturom i umjetnošću i drugim područjima organiziranog djelovanja.

Naša zajednička vizija je: život u županiji i državi u kojoj je vladavina prava po načelima dobrog upravljanja (odgovornost, participacija, predvidivost i transparentnost) uporište djelovanja pojedinaca/ki, institucija i političara/ki, u kojima postoji osnaženo, aktivno i odgovorno civilno društvo te prevladava participativna politička kultura odgovornih, solidarnih i zainteresiranih građana/ki.

U okviru razvoja civilnoga društva, zalažemo se za:

  • jačanje transparentnosti, odgovornosti i solidarnosti samih organizacija civilnoga društva kroz međusobnu suradnju, osnaživanje i argumentiranost u djelovanju, s ciljem aktivnog zastupanja javnog interesa i jačanja međusobnih i društvenih odnosa povjerenja;
  • jačanje komunikacije i suradnje s tijelima javne vlasti kroz sudjelovanje predstavnika/ica civilnoga društva u kreiranju javnih politika;
  • transparentno financiranje organizacija civilnoga društva od strane tijela javne vlasti kroz razvoj transparentne i jasne procedure i kriterije;
  • za osnaživanje Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva kroz transparentnije i inkluzivnije izbore upravljačkih tijela i uključivanje OCD-a u planiranje, implementaciju i evaluaciju rada i razvoja Zaklade.

U okviru dobrog upravljanja, zalažemo se za:

  • vladavinu prava u društvu solidarnosti, sekularnosti i socijalne pravde;
  • jačanje transparentnosti i odgovornosti rada tijela javne vlasti;
  • razvoj građanske participativne kulture kroz edukaciju i poticanje na aktivizam te nadzor i suodlučivanje građana/ki u poslovima od javnog interesa;
  • neovisne i slobodne medije koji su ključ opstanka i razvoja demokracije;
  • održivi razvoj, zaštitu okoliša te zaštitu javnih dobara i usluga.

o namaMreža će u svom djelovanju zahtijevati dosljednost i političku odgovornost vlasti, ali i svih drugih političkih aktera i institucija s ciljem ostvarivanja stvarnih i trajnih poboljšanja na području odgovornosti i demokratičnosti institucija vlasti, borbe protiv korupcije i brige za javni interes, ravnopravosti i dostojanstva svih ljudi te suočavanje s prošlošću i izgradnju mira i društva dijaloga i tolerancije.

Platformu čine sljedeće organizacije:

Centar za građanske inicijative – Poreč,
Čarobnjakov šešir – Pula, Gradska radionica – Pula,
LabinArt Express - Labin,
Građanska inicijativa Naš Potok – Pazin,
Pilula – platforma za teoriju i praksu društvenih promjena – Pula,
Tranzicijska Pula - Pula
Zelena Istra – Pula

Volonterski centar Istra - Pula,

 

 

 

 

Pišite nam...

Email:
Predmet:
Poruka:
Koliko je sati u danu? (zaštita od spama)

 

 

Civilna platforma Istre

email: cpi@civilnaplatformaistre.org

Brojač posjeta

2.png6.png4.png6.png9.png
Danas3
Jučer22
Ovaj tjedan3
Ovaj mjesec459
Ukupno26469

Ponedjeljak, 16. Srpanj 2018.
Powered by CoalaWeb